ΚΙΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

Ο πλέον υγιεινός τρόπος συλλογής κοπράνων. Το κουτί περιέχει:

  • Δοχείο
  • γάντια
  • χάρτινο συλλέκτη τουαλέτας

Δείτε τις φωτογραφίες για τον τρόπο χρήσης